Samorządowe Przedszkole nr 151 z oddziałami integracyjnymi w Krakowie
Strona głowna  /  O przedszkolu
O przedszkolu
 
Nasze przedszkole

Grono pedagogiczne

Współpraca ze specjalistami

Zajęcia dodatkowe

Ramowy rozkład dnia 

Organ prowadzący i nadzorujący przedszkole
 
 
 
 
  
 
 
 

Nasze przedszkole

 

 

Staramy się, by nasze przedszkole było przedszkolem XXI wieku,

przedszkolem dla wszystkich, w którym "...nic na siłę, nic wbrew woli wychowanka, lecz razem z nim i dla niego..." (ks Bosko),

przedszkolem, w którym bawią się i uczą zarówno dzieci zdrowe, jak i niepełnosprawne.

 
 
 
Samorządowe Przedszkole nr 151 usytuowane jest w gminie Kraków, os. Niepodległości 4. Przedszkole jest placówką publiczną prowadzoną przez samorząd lokalny - gminę Kraków. Przedszkole rozpoczęło swoją działalność w 1978 roku mieszcząc się w salach budynku pobliskiej szkoły podstawowej. Ukończenie budowy było dla dzieci i kadry pedagogicznej wielką radością. Placówka dostosowana jest do potrzeb i możliwości dzieci w wieku przedszkolnym.Duży wolnostojący jednopiętrowy budynek położony jest wśród bloków mieszkalnych, w bezpiecznej odległości od hałasu miejskiego.Wielofunkcyjne sale są jasne, wysokie i estetyczne.
 
Przedszkole dysponuje dużym i dobrze wyposażonym ogrodem zabaw.
Środowisko stanowią mieszkańcy o różnym poziomie wykształcenia, różnych aspiracjach edukacyjnych i różnych możliwościach finansowych. Współpraca z rodzicami układa się dobrze, rodzice żywo interesują się przedszkolem, chętnie i z zaangażowaniem biorą udział w życiu przedszkola, często dobrowolnie wspierają przedszkole, nie tylko finansowo, ale również pracą społeczną. Obecnie do przedszkola uczęszcza około 135 dzieci w wieku od 3-6 lat w sześciu oddziałach (w tym 3 oddziały integracyjne).

W placówce zatrudnionych jest 31 osób.
Kadra pedagogiczna to 17 osobowy zintegrowany zespół, który cechuje duże doświadczenie i odpowiedzialność oraz umiejętność działania zespołowego, grupowego i indywidualnego. 100% z nich posiada wyższe wykształcenie pedagogiczne, 10 nauczycieli to nauczyciele dyplomowani, 1 nauczyciel jest nauczycielem mianowanym, a 3 nauczycieli to nauczyciele kontraktowi.

Praca wychowawczo - dydaktyczna planowana jest zgodnie z podstawą programową.
Przedszkole współpracuje z pobliską szkołą podstawową, Poradnią Pedagogiczno - Psychologiczną, ośrodkami kultury, stowarzyszeniami działąjącymi na rzecz dzieci niepełnosprawnych.
Dzieci z naszego przedszkola odnoszą liczne sukcesy biorąc udział w wielu konkursach.
Posiadamy własną stronę internetową i kolorowy folder promujący przedszkole.
Nasza placówka jest siedzibą Światowej Organizacji Wychowania Przedszkolnego OMEP.
 
 
 
góra

 

 

Grono pedagogiczne

 

Grupa I - "Słoneczka" 

 

Pani Natalia

studia magisterskie: Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza

studia podyplomowe: Pedagogika przedszkolna i Wczesnoszkolna 

 

Pani Izabella 

wykształcenie muzyczne: Szkoła muzyczna - klasa fortepianu

studia magisterskie: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

studia podyplomowe: Organizacja i zarządzanie oświatą

 

Grupa II - "Tygryski"

Pani Monika 

studia magisterskie: Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna

studia podyplomowe: Pedagogika specjalna - Oligofrenopedagogika

studia podyplomowe: Logopedia szkolna i przedszkolna z logorytmiką

 

Pani Żaneta

studia licencjackie: Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna

studia magisterskie: Pedagogika specjalna - Oligofrenopedagogika

 

Pani Renata

studia magisterskie: wychowanie przedszkolne i wczesnoszkolne

 

Grupa III - "Pszczółki"

Pani Magdalena 

studia magisterskie: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

kurs specjalistyczny: Terapeuta Integracji Sensorycznej

 

Pani Barbara 

studia magisterskie: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

kurs kwalifikacyjny: Oligofrenopedagogika

 

Pani Beata 

studia licencjackie Wychowanie Przedszkolne z Terapią Pedagogiczną 

studia magisterskie: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 

kurs kwalifikacyjny: Tyflopedagogika

 

 

Grupa IV- "Misie"

Pani Renata 

studia magisterskie: Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza

studia podyplomowe: Pedagogika przedszkolna

kurs kwalifikacyjny: Oligofrenopedagogika

kurs specjalistyczny: Terapeuta Integracji Sensorycznej

 

Pani Kamila

studia magisterskie: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna 

studia podyplomowe:Metodyka nauczania języka angielskiego w okresie przedszkolnym i wczesnoszkolnym

 

 

Grupa V - "Żabki"

Pani Marta 

studia magisterskie: Pedagogika opekuńczo - wychowawcza

studia podyplomowe: Pedagogika przedszkolna

kurs kwalifikacyjny: Oligofrenopedagogika

kurs kwalifikacyjny: Organizacja i zarządzanie oświatą

kurs specjalistyczny: Terapeuta EEG Biofeedback

 

Pani Dominika 

studia magisterskie: Pedagogika przedszkolna i wczesnszkolna

kurs kwalifikacyjny: Metodyka nauczania języka angielskiego w okresie przedszkolnym i wczesnoszkolnym

kurs specjalistyczny: Terapeuta EEG Biofeedback

studia podyplomowe: Terapeuta Integracji Sensorycznej

 

Pani Ewa 

studia magisterskie: Wychowanie przedszkolne i nauczanie wczesnoszkolne

studia podyplomowe: Organizacja i zarządzanie oświatą

kurs kwalifikacyjny: Oligofrenopedagogika

kurs specjalistyczny: Terapeuta EEG Biofeedback

 

Pani Hanna 

studia magisterskie: Wychowanie przedszkolne i nauczanie wczesnoszkolne

studia podyplomowe: Organizacja i zarządzanie oświatą

kurs kwalifikacyjny: Oligofrenopedagogika

 

Grupa VI - "Biedronki"

Pani Jolanta 

studia magisterskie: wychowanie przedszkolne i wczesnoszkolne

kurs kwalifikacyjny: Oligofrenopedagogika

 

Pani Renata 

studia magisterskie: Nauczanie początkowe

kurs kwalifikacyjny: Oligofrenopedagogika

 

 

góra                                                                                                                                

 

 

 

Współpraca ze specjalistami

 

 

Pedagog - mgr Stella Wicher


 pracuje w piątki w godzinach 8.00 - 12.00 w następujących terminach:

 

- 13 września,

 

- 11 października,

 

- 8 listopada,

 

- 6 grudnia,

 

- 10 stycznia,

 

- 7 lutego,

 

- 6 marca,

 

- 3 kwietnia,

 

-8 maj,
 

- 5 czerwca.

 

 

Psycholog - mgr Marta Kosiecka-Nowak

 

Prowadzi gabinet na terenie przedszkola -  wtorek w godzinach 9.00 - 13.00

 

w następujących terminach:

 

- 10, 24 września,

 

- 8, 22 października,

 

- 5,19 listopada,

 

- 3, 17 grudnia,

 

- 7, 21 stycznia

 

-4, 18 lutego

 

- 3, 17, 31 marca

 

- 28 kwietnia

 

- 5, 19 maja

 

-2, 16 czerwca

 

Gabinet Poradni dla dzieci i rodziców

 

po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się (pod nr tel. 12 632 87 73) otwarty

 

będzie we wtorek w godzinach 13.00 - 17.00  w następujących terminach :

 

- 17 września

 

-1, 15,29 października

 

- 12, 26 listopada

 

-10, 24 grudnia

 

- 14, 28 stycznia

 

-11,25 lutego

 

-10, 24 marca

 

-7, 21 kwietnia

 

- 12, 26 maja

 

-9, 23 czerwca

 

 

 

Logopeda - mgr Kazimiera Rojek 


pracuje w każdy wtorek w godz. 11.00 - 16.00 

oraz czwartek w godz. 8.00 - 14.00.

 

 

 

 Logopeda - mgr Monika Jaworska 

 

pracuje w każdy poniedziałek oraz środę w  godz. 12.00 - 15.00, 
we
wtorek w godz. 10.00 - 12.00 oraz czwartek w godz. 9.00 - 12.00

 

 

 

Terapeuta SI - mgr Renata Seweryn


pracuje w każdy poniedziałek oraz środę w godz. 12.00 -15.30  

 

 

 

Terapeuta SI - mgr Magdalena Ziętara

 

 prowadzi zajęcia w każdy wtorek w godz. 12.00 - 15.00 oraz
czwartek w godz. 12.00 - 13.30  

 

 

Terapeuta SI - mgr Dominika Augustyniak

prowadzi zajęcia w piątki w godz. 7.30 - 11.30  

 

 

Terapeuta biofeedback - mgr Dominika Augustyniak

prowadzi zajęcia we wtorki w godz. 8.30 - 11.30  

 

 

 

Kinezjologia - mgr Izabela Wojtanek

prowadzi zajęcia w każdy poniedziałek w godzinach 10.00 - 11.00 lub 11.00 - 12.00

oraz od wtorku do piątku w godz. 10.30 - 11.00 lub 11.00 - 11.30

 

 

 

Kinezjologia - mgr Renata Kowalczyk

prowadzi zajęcia w każdy poniedziałek w godzinach 10.30 - 12.00 lub 12.00 - 13.30

 

 

  "Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym"

w roku szkolnym 2016/2017 

pełni dyżury psychologów i logopedów

w siedzibie poradni przy ul. Popławskiego 17

oraz w Samorządowym Przedszkolu nr 151

według harmonogramu po wcześniejszym umówieniu się.

Rodzice mogą codziennie dokonywać rejestracji telefonicznej pod

numerem: +48 660 637 351, 632 87 73

    

 

 

góra 

     
 


Zajęcia dodatkowe w naszym przedszkolu

 

 

PONIEDZIAŁEK

 

        WTOREK

 

ŚRODA

 

CZWARTEK

 

PIĄTEK

Gimnastyka Korekcyjna

w-g

harmonogramu

grup

 

 J. angielski

w-g

harmonogramu

grup

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 
J. angielski

w-g

harmonogramu

grup

 

   
 

 

 

Religia

w-g

harmonogramu

grup 

 

 

J. angielski

w-g

harmonogramu

grup 

 


 

Rytmika

w-g

harmonogramu

grup

 

 

J. angielski

w-g

harmonogramu

grup

 

 


 

  Gimnastyka Korekcyjna

w-g

harmonogramu

grup

 

 
J. angielski

w-g

harmonogramu

grup

 

Tańce

w-g

harmonogramu

grup

 

 

 

 

Ramowy rozkład dnia

                                                 

Samorządowe Przedszkole nr 151 -                  ramowy rozkład dnia

6:00 - 8:00

Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy służące realizacji pomysłów i zainteresowań dzieci. Gry i zabawy dydaktyczne, konstrukcyjne, tematyczne, badawcze służące realizacji programu wychowania przedszkolnego. Rozmowy w oparciu o oglądane ilustracje, ćwiczenia ortofoniczne, oddechowe, słuchowe, gramatyczne itp.           Ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości Słuchanie  utworów literatury dziecięcej, historyjki obrazkowe . Prace porządkowo – gospodarcze

Zabawa ruchowa z określonym elementem ruchu/ ćwiczenia poranne/

8:00 - 8:30

Prace porządkowe w sali, zabiegi higieniczne, przygotowanie do śniadania

Śniadanie

8:30 – 11.30

 

 

Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą -kierowane- prowadzone przez nauczyciela

oraz niekierowane zabawy dowolne w sali przy niewielkim udziale nauczyciela;

zabawy i zajęcia  ruchowe,

Rytmika,

Zabawy w jęz. obcym nowożytnym przygotowujące dzieci do posługiwania się tym językiem.

Spacery, zabawy na świeżym powietrzu, zabawy i gry ruchowe,

obserwacje przyrodnicze,

 

Zabawa ruchowa z określonym elementem ruchu.

Gimnastyka korekcyjna/katecheza/tańce/szachy zgodnie z harmonogramem

11:30-12:00

Czynności samoobsługowe i higieniczne,  przygotowanie do obiadu;

 

Obiad;

12:00 – 13:0014:00

Relaksacja, odpoczynek, słuchanie  utworów literatury dziecięcej.

Ćwiczenia ortofoniczne, paluszkowe itp.  Praca indywidualna – rozwijanie uzdolnień;

Zabawy w jęz. obcym nowożytnym przygotowujące dzieci do posługiwania się tym językiem.

Gimnastyka korekcyjna zgodnie z harmonogramem.

Zabawy dydaktyczne, zabawy dowolne w sali lub w ogrodzie  przedszkolnym.

Gry i zabawy konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, zabawy ze śpiewem, działalność plastyczna, zabawy ruchowe;  

 

Zabawa ruchowa z określonym elementem ruchu.

14:00 – 14:30

Czynności samoobsługowe, przygotowanie do podwieczorku;

Podwieczorek

14:30 – 17:30

Ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości, słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej, czytanie fragmentów książek, zabawy dowolne według zainteresowań dzieci.

Rozchodzenie się dzieci.

 

góra 


Organ prowadzący i nadzorujący przedszkole

 

Miasto i gmina Kraków

Pl. Wszystkich Świętych 3/4

31-004 Kraków

 

Kuratorium Oświaty w Krakowie
31-752 Kraków, ul. Ujastek 1

www.kuratorium.krakow.pl

  

 

góra 


Ostatnia aktualizacja: 2020-01-20