Napisz do nas: p151@mjo.krakow.pl
Samorządowe Przedszkole nr 151 z oddziałami integracyjnymi w Krakowie
Menu
Strona głowna  /  O przedszkolu
O przedszkolu
 
Nasze przedszkole

Grono pedagogiczne

Współpraca ze specjalistami

Zajęcia dodatkowe

Ramowy rozkład dnia 

Organ prowadzący i nadzorujący przedszkole
 
 
 
 
  
 
 
 

Nasze przedszkole

 

 

Staramy się, by nasze przedszkole było przedszkolem XXI wieku,

przedszkolem dla wszystkich, w którym "...nic na siłę, nic wbrew woli wychowanka, lecz razem z nim i dla niego..." (ks Bosko),

przedszkolem, w którym bawią się i uczą zarówno dzieci zdrowe, jak i niepełnosprawne.

 
 
 
Samorządowe Przedszkole nr 151 usytuowane jest w gminie Kraków, os. Niepodległości 4. Przedszkole jest placówką publiczną prowadzoną przez samorząd lokalny - gminę Kraków. Przedszkole rozpoczęło swoją działalność w 1978 roku mieszcząc się w salach budynku pobliskiej szkoły podstawowej. Ukończenie budowy było dla dzieci i kadry pedagogicznej wielką radością. Placówka dostosowana jest do potrzeb i możliwości dzieci w wieku przedszkolnym.Duży wolnostojący jednopiętrowy budynek położony jest wśród bloków mieszkalnych, w bezpiecznej odległości od hałasu miejskiego.Wielofunkcyjne sale są jasne, wysokie i estetyczne.
 
Przedszkole dysponuje dużym i dobrze wyposażonym ogrodem zabaw.
Środowisko stanowią mieszkańcy o różnym poziomie wykształcenia, różnych aspiracjach edukacyjnych i różnych możliwościach finansowych. Współpraca z rodzicami układa się dobrze, rodzice żywo interesują się przedszkolem, chętnie i z zaangażowaniem biorą udział w życiu przedszkola, często dobrowolnie wspierają przedszkole, nie tylko finansowo, ale również pracą społeczną. Obecnie do przedszkola uczęszcza około 135 dzieci w wieku od 3-6 lat w sześciu oddziałach (w tym 3 oddziały integracyjne).

W placówce zatrudnione są 33 osoby.
Kadra pedagogiczna to 22 osobowy zintegrowany zespół, który cechuje duże doświadczenie i odpowiedzialność oraz umiejętność działania zespołowego, grupowego i indywidualnego. 100% z nich posiada wyższe wykształcenie pedagogiczne, 9 nauczycieli to nauczyciele dyplomowani, 3 nauczycieli jest nauczycielami mianowanymi , 1 nauczyciel to nauczyciel kontraktowy, a 1 nauczyciel to nauczyciel stażysta
.
Praca wychowawczo - dydaktyczna planowana jest zgodnie z podstawą programową.
Przedszkole współpracuje z pobliską szkołą podstawową, Poradnią Pedagogiczno - Psychologiczną, ośrodkami kultury, stowarzyszeniami działąjącymi na rzecz dzieci niepełnosprawnych.
Dzieci z naszego przedszkola odnoszą liczne sukcesy biorąc udział w wielu konkursach.
Posiadamy własną stronę internetową i kolorowy folder promujący przedszkole.
Nasza placówka jest siedzibą Światowej Organizacji Wychowania Przedszkolnego OMEP.
 
 
 
góra

 

 

Grono pedagogiczne

 

Grupa I - "Jeżyki"

 

Pani Renata 

studia magisterskie: Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza

studia podyplomowe: Pedagogika przedszkolna, Integracja sensoryczna - metodyka diagnozy i terapii

kurs kwalifikacyjny: Oligofrenopedagogika

kurs specjalistyczny: Terapeuta Integracji Sensorycznej

 

Pani Kamila

studia magisterskie: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna 

studia podyplomowe: Metodyka nauczania języka angielskiego w okresie przedszkolnym i wczesnoszkolnym

studia podyplomowe: Integracja Sensoryczna

 

Pani Monika

studia licencjackie: Pedagogika szkolna

studia magisterskie: Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią pedagogiczną

 

 

Grupa II - "Biedronki"

 

Pani Jolanta 

studia magisterskie: wychowanie przedszkolne i wczesnoszkolne

kurs kwalifikacyjny: Oligofrenopedagogika

 

Pani Kasia

studia licencjackie: Nauczanie początkowe z wychowaniem muzycznym

studia magisterskie: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

 

 

Grupa III - "Słoneczka" 

 

Pani Natalia

studia magisterskie: Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza

studia podyplomowe: Pedagogika przedszkolna i Wczesnoszkolna, Oligofrenopedagogika - edukacja i rewalidacja osób  z niepełnosprawnością intelektualną

 

Pani Izabella 

wykształcenie muzyczne: Szkoła muzyczna - klasa fortepianu

studia magisterskie: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

studia podyplomowe: Organizacja i zarządzanie oświatą

 

 

Grupa IV - "Tygryski"

 

Pani Monika 

studia magisterskie: Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna

studia podyplomowe: Pedagogika specjalna - Oligofrenopedagogika

studia podyplomowe: Logopedia szkolna i przedszkolna z logorytmiką

 

Pani Renata

studia magisterskie: wychowanie przedszkolne i wczesnoszkolne

 

Pani Beata

studia licencjackie: Pedagogika społeczno opiekuńcza z pedagogiką szkolną

studia magisterskie: Pedagogika społeczno-opiekuńcza

studia podyplomowe: Diagnoza i terapia psychologiczno-pedagogiczna

kurskwalifikacyjny: Trening umiejętności społecznych

 

 

Grupa V - "Pszczółki"

 

Pani Magdalena 

studia magisterskie: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

studia podyplomowe: Integracja sensoryczna - metodyka diagnozy i terapii

kurs specjalistyczny: Terapeuta Integracji Sensorycznej

 

Pani Barbara 

studia magisterskie: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

kurs kwalifikacyjny: Oligofrenopedagogika

 

Pani Sylwia

studia licencjackie: Pedagogika (psychoprofilaktyka zaburzeń i wspomaganie rozwoju)

studia magisterskie: Pedagogika specjalna (terapia pedagogiczna i rewalidacja indywidualna)

 

 

Grupa VI - "Wiewiórki"

 

Pani Renata 

studia magisterskie: Nauczanie początkowe

kurs kwalifikacyjny: Oligofrenopedagogika

 

Pani Marta

studia magisterskie: Pedagogika opekuńczo - wychowawcza

studia podyplomowe: Pedagogika przedszkolna

kurs kwalifikacyjny: Oligofrenopedagogika

kurs kwalifikacyjny: Organizacja i zarządzanie oświatą

kurs specjalistyczny: Terapeuta EEG Biofeedback

 

Pani Ewa 

studia magisterskie: Wychowanie przedszkolne i nauczanie wczesnoszkolne

studia podyplomowe: Organizacja i zarządzanie oświatą

kurs kwalifikacyjny: Oligofrenopedagogika

kurs specjalistyczny: Terapeuta EEG Biofeedback

 

Pani Hanna 

studia magisterskie: Wychowanie przedszkolne i nauczanie wczesnoszkolne

studia podyplomowe: Organizacja i zarządzanie oświatą

kurs kwalifikacyjny: Oligofrenopedagogika

 

 

góra   

                                                                                                                                

 

Współpraca ze specjalistami

 

 

Pedagog - mgr Stella Wicher

 

Prowadzi gabinet na terenie przedszkola w godzinach 8:00 – 11:00 
w następujących terminach:

Wrzesień – 9

Październik – 8

Listopad – 12

Grudzień – 10

Styczeń – 7

Luty – 11

Marzec – 11

Kwiecień – 8

Maj – 13

Czerwiec – 10

 

Psycholog - mgr Paulina Krupa

 

Udziela pomocy psychologicznej dla dzieci oraz rodziców na terenie przedszkola w następujące dni (rodziców proszę o wcześnijsze ustalenie terminu)

8.02.2022 godz. 8:30 - 11:30

15.02.2022 godz. 13:00-17:00

22.02.2022 godz. 8:30-11:30

1.03.2022 godz. 13:00-17:00

8.03.2022 godz. 13:00-17:00

15.03.2022 godz. 8:30 -11:30

22.03.2022 godz. 8:30-11:30

29.03.2022 godz. 13:00-17:00

5.04.2022 godz. 8:30-11:30

12.04.2022 godz. 13:00-17:00

19.04.2022 godz. 8:30-11:30

 

 

 

Psycholog - mgr Stefania Zielonka

 

Udziela pomocy psychologicznej na terenie przedszkola w następujące dni:

 

wtorek 9.00 – 13.00

środa 12.00 – 15.30

 

 

Logopeda - mgr Kazimiera Rojek 

poniedziałek 8.30 – 14.30

czwartek 8.30 – 14.30

 

Logopeda - mgr Monika Jaworska-Kułaga

poniedziałek 12.00 – 15.00

środa 12.00 – 15.00

 

Logopeda - mgr Dorota Grabowiecka

środa 8.00 – 14.00

piątek 7.30 – 14.00

 

INTEGRACJA SENSORYCZNA

 

 

mgr Renata Seweryn

poniedziałek 12.00 – 14.30

środa 12.00 – 14.30

 

mgr Magdalena Ziętara

wtorek 12.00 – 14.30/9.00 - 11.30

czwartek 12.00 – 14.30/9.00-11.30

 

mgr Urszula Rzepecka

poniedziałek 12.45 – 15.45

 

mgr Kamila Arian

wtorek 9.00 - 11.00/11.00 - 14.00

piątek 9.00 - 11.00/11.00 - 14.00

 

 

 

FIZJOTERAPIA

mgr Szczepan Badowski

środa 7.30 – 12.30

 

 

KINEZJOLOGIA

mgr Renata Kowalczyk

wtorek 12.30 – 14.00

czwartek 12.30 – 14.00

 

OLIGOFRENOPEDAGODZY

 

Prowadzą zajęcia indywidualne

z dziećmi według harmonogramu wewnętrznego przedszkola

 

 

 

  "Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym"

w roku szkolnym 2016/2017 

pełni dyżury psychologów i logopedów

w siedzibie poradni przy ul. Popławskiego 17

oraz w Samorządowym Przedszkolu nr 151

według harmonogramu po wcześniejszym umówieniu się.

Rodzice mogą codziennie dokonywać rejestracji telefonicznej pod

numerem: +48 660 637 351, 632 87 73

    

 

 

góra 

     
 


Zajęcia dodatkowe w naszym przedszkolu

 

 

PONIEDZIAŁEK

 

        WTOREK

 

ŚRODA

 

CZWARTEK

 

PIĄTEK

Gimnastyka Korekcyjna

w-g

harmonogramu

grup

 

Religia

w-g

harmonogramu

grup 

 

J. angielski

w-g

harmonogramu

grup

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

Gimnastyka Korekcyjna

w-g

harmonogramu

grup

 

 

J. angielski

w-g

harmonogramu

grup


 

Rytmika

w-g

harmonogramu

grup

 

 

 

Tańce

w-g

harmonogramu

grup

 

 

 

 

Ramowy rozkład dnia

                                                 

Samorządowe Przedszkole nr 151 -                  ramowy rozkład dnia

6:00 - 8:00

Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy służące realizacji pomysłów i zainteresowań dzieci. Gry i zabawy dydaktyczne, konstrukcyjne, tematyczne, badawcze służące realizacji programu wychowania przedszkolnego. Rozmowy w oparciu o oglądane ilustracje, ćwiczenia ortofoniczne, oddechowe, słuchowe, gramatyczne itp.           Ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości Słuchanie  utworów literatury dziecięcej, historyjki obrazkowe . Prace porządkowo – gospodarcze

Zabawa ruchowa z określonym elementem ruchu/ ćwiczenia poranne/

8:00 - 8:30

Prace porządkowe w sali, zabiegi higieniczne, przygotowanie do śniadania

Śniadanie

8:30 – 11.30

 

 

Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą -kierowane- prowadzone przez nauczyciela

oraz niekierowane zabawy dowolne w sali przy niewielkim udziale nauczyciela;

zabawy i zajęcia  ruchowe,

Rytmika,

Zabawy w jęz. obcym nowożytnym przygotowujące dzieci do posługiwania się tym językiem.

Spacery, zabawy na świeżym powietrzu, zabawy i gry ruchowe,

obserwacje przyrodnicze,

 

Zabawa ruchowa z określonym elementem ruchu.

Gimnastyka korekcyjna/katecheza/tańce/szachy zgodnie z harmonogramem

11:30-12:00

Czynności samoobsługowe i higieniczne,  przygotowanie do obiadu;

 

Obiad;

12:00 – 13:0014:00

Relaksacja, odpoczynek, słuchanie  utworów literatury dziecięcej.

Ćwiczenia ortofoniczne, paluszkowe itp.  Praca indywidualna – rozwijanie uzdolnień;

Zabawy w jęz. obcym nowożytnym przygotowujące dzieci do posługiwania się tym językiem.

Gimnastyka korekcyjna zgodnie z harmonogramem.

Zabawy dydaktyczne, zabawy dowolne w sali lub w ogrodzie  przedszkolnym.

Gry i zabawy konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, zabawy ze śpiewem, działalność plastyczna, zabawy ruchowe;  

 

Zabawa ruchowa z określonym elementem ruchu.

14:00 – 14:30

Czynności samoobsługowe, przygotowanie do podwieczorku;

Podwieczorek

14:30 – 17:30

Ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości, słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej, czytanie fragmentów książek, zabawy dowolne według zainteresowań dzieci.

Rozchodzenie się dzieci.

 

góra 


Organ prowadzący i nadzorujący przedszkole

 

Miasto i gmina Kraków

Pl. Wszystkich Świętych 3/4

31-004 Kraków

 

Kuratorium Oświaty w Krakowie
31-153 Kraków, ul. Szlak 73

www.kuratorium.krakow.pl

  

 

góra 


Ostatnia aktualizacja: 2022-02-13