Napisz do nas: p151@mjo.krakow.pl
Samorządowe Przedszkole nr 151 z oddziałami integracyjnymi w Krakowie
Menu
Strona głowna  /  Bezpieczeńswo
Bezpieczeńswo
 
 
 
 
 
 
 
 

Bezpieczeństwo dzieci przebywających w naszym przedszkolu jest dla nas bardzo ważne, ponieważ

bezpieczne dziecko to dziecko szczęśliwe, wesołe i ufne. Dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie dzieci

na terenie przedszkola, jak i poza nim  to podstawowe zadanie nauczycieli, opiekunów  oraz innych

pracowników naszego przedszkola. Dzieci mają bowiem małe doświadczenie życiowe, niewielki zasób

wypróbowanych technik radzenia sobie z różnymi problemami, niejednokrotnie są nieświadome

zagrożeń swojego zdrowia, czy też życia. Dlatego też nasze przedszkole stara się, aby nasi

wychowankowie czuli się w przedszkolu bezpiecznie, ale też chcemy, aby nasze dzieci wiedziały

co mogą zrobić, aby być bezpiecznym w domu, przedszkolu, na placu zabaw, były wyposażone

w nawyki unikania, zapobiegania i możliwie szybkiego pokonywania wszelkich niebezpieczeństw. 

W naszej placówce realizowane są zadania, które mają na celu  przestrzeganie zasad

postępowania warunkujących bezpieczeństwo.

 

Są to m.in.:

- poznanie najbliższego środowiska

- wdrażanie do przestrzegania ogólnych zasad bezpieczeństwa

- rozbudzanie zainteresowań bezpieczeństwem i kulturą ruchu drogowego

- doskonalenie orientacji przestrzennej , kształcenie spostrzegania wzrokowo-słuchowego   

   i wyobraźni przestrzenno-czasowej, sprawności psychomotorycznej, przewidywania następstw

  określonych skutków swoich działań

- kształtowanie umiejętności rozpoznawania sprzętu i przedmiotów bezpiecznych,

   niebezpiecznych oraz umiejętności właściwego posługiwania się nimi

- kształtowanie pojęcia „obcy”, uświadomienie dzieciom zagrożenia ze strony nieznajomych

- poznawanie podstawowych informacji na temat obchodzenia się z lekarstwami

- wdrażanie zdrowego trybu życia.

 

 • Na początku roku szkolnego dzieci poznają budynek przedszkolny i ogród oraz uczą się
  bezpiecznego zachowania w tych miejscach.  Ustalają też z nauczycielami   
  „Kodeks przedszkolaka”. Dzieci poznają normy i zasady bezpiecznej i zgodnej zabawy,
  współdziałania z rówieśnikami i dorosłymi, zachowywania się z szacunkiem i życzliwością
  wobec innych. Kontrakt, w formie ilustracji, zostaje umieszczony w widocznym miejscu w sali,
   aby przypominać zasady w razie ich łamania.
 • W przedszkolu realizowany jest  program „Wychowanie do wartości” (miłość, przyjaźń,
  szacunek, „dawanie radości innym”) poprzez następujące działania:
 • W przedszkolu organizowane są  uroczystości, których celem jest okazywanie życzliwości
  i szacunku najbliższym ( „Dzień Mamy i Taty”, „Święto Babci i Dziadzia”, urodziny dzieci).
 • Dzieci biorą udział w akcjach charytatywnych na rzecz innych („Pola Nadziei”,
  „Książeczka dla szpitala”, „Gwiazdka dla zwierzaka”, „Góra grosza”, „Szlachetna paczka”).
 • Dzieci odwiedzają ludzi chorych w hospicjum, dając im radość poprzez przedstawianie
  teatrzyków („Hospicjum św. Łazarza”).
 • W grupach prowadzone są zajęcia propagujące prawa i obowiązki dziecka.
 • Nasza placówka współpracuje z różnymi instytucjami: ”Policja”, „Straż Miejska”,
  „Straż Pożarna”.
 • Każdego roku w naszym przedszkolu odbywają się spotkania z policjantem orz strażnikiem
  miejskim
  .W czasie tych spotkań dzieci poznają zasady ruchu drogowego, korzystania ze
  środków transportu oraz obowiązek noszenia elementów odblaskowych na ubraniach.
  Dzieci utrwalają ważne, alarmowe numery telefonów. Ważnym tematem jest też  poznanie
  zasady ograniczonego zaufania wobec obcych. 
 • Na terenie placówki odbywają się też spotkania z psem i jego przewodnikiem, których celem
  jest wykształcenie pożądanego modelu zachowania się dziecka w kontakcie z niebezpiecznymi
  zwierzętami. Przedszkolaki uczą się, jak należy postępować, gdy pies szczeka lub atakuje.
 • Przedszkolaki odwiedzają siedzibę straży pożarnej. Podczas takiego spotkania dzieci
  oglądają stroje strażaków, wchodzą do samochodu strażackiego, zamieniają się w małych
  strażaków zakładając hełm. Strażacy opowiadają dzieciom o bezpiecznym zachowaniu się
  w domu z prądem, z ogniem. Dzieci uczą się, jak szybko reagować na niebezpieczne sytuacje
  w przedszkolu oraz jak postępować w wypadku zagrożenia.  
 • Dzieci w przedszkolu biorą udział w warsztatach pierwszej pomocy przedmedycznej oraz
  zasady udzielania i wzywania pomocy.
 • W przedszkolu realizowane są zajęcia wychowawczo – dydaktyczne o tematyce
  ezpieczeństwa, m.in. realizacja projektu „Bezpieczny patrol”.
 • Każdego roku przeprowadzana jest w przedszkolu próbna ewakuacja na wypadek pożaru.
  Wszyscy pracownicy przedszkola oraz dzieci nabywają  umiejętność właściwego
  zachowania w sytuacji zagrożenia.

 

 • W celu promowania zdrowego stylu życia :

- Organizujemy spotkania z dentystą, który uświadamia dzieciom jak ważne jest  dbanie o zęby.

- Dzieci odwiedzają  aptekę i w czasie spotkania z farmaceutą dowiadują się m.in. o zakazie
   samodzielnego korzystania przez dzieci z lekarstw z apteczki domowej.

- Odbywają  się „warsztaty zdrowego żywienia”, podczas których dzieci poznają zasady zdrowego
  odżywiania i samodzielnie przygotowują posiłek.

- Dzieci poznają zasadę: „Ruch to zdrowie” poprzez udział w zajęciach sportowych w „Tauron Arenie”
  (projekt „Akademia Przedszkolaka”), piknikach sportowych na stadionie Krakusa,
   zajęciach tanecznych oraz zajęciach ruchowych prowadzonych w grupie.

 

 

(góra)

 

Filmy edukacyjne:

 

Bezpieczeństwo w czasie wypoczynku zimowego/letniego

(kliknij)

"Włącz ostrożność"

(kliknij)

Bezpieczne wakacje - cykl "Dzieci Uczą"

(kliknij)

"Bezpieczeństwo dzieci na drodze"

(kliknij)

"Numery alarmowe dla dzieci"

(kliknij)

„Bezpieczne zachowania”

(kliknij)


Ostatnia aktualizacja: 2020-08-05