Samorządowe Przedszkole nr 151 z oddziałami integracyjnymi w Krakowie
Strona głowna  /  Zapisy
Zapisy

UWAGA RODZICE,

 

KTÓRZY ZŁOŻYLI DEKLARACJE

 

NA DYŻUR WAKACYJNY W LIPCU

 

 

Dyrektor Samorządowego Przedszkola nr 151 w Krakowie informuje,

 

iż  sprawowanie opieki nad dziećmi w okresie dyżuru wakacyjnego

 

odbywać się będzie w warunkach ścisłego reżimu sanitarnego.

 

Rodzice dzieci, którzy deklarowali potrzebę korzystania

 

z dyżuru wakacyjnego w miesiącu lipcu 2020 proszeni są

 

o jej potwierdzenie do 25  maja 2020 r.

 

na adres mailowy poszczególnych grup.

 

 

Sloneczka151@interia.pl

 

Tygryski151@interia.pl 

 

Pszczolki151@interia.pl

 

Misie151@interia.pl

 

Zabki151@interia.pl

 

 Biedronki151@interia.pl

 

 

 

Przedszkole udostępni miejsca tylko zgodnie

 

z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego

 

i zaleceniami MEN  z zastosowaniem obecnych kryteriów.

 

 

Dyrektor przedszkola

Ewa Wilamska

 

 

 

 

LISTA DZIECI PRZYJĘTYCH NA ROK 2020/2021

(KLIKNIJ)

 

 

WAŻNE INFORMACJE -REKRUTACJA 2020/21

 

Zgodnie z treścią rozporządzenia MEN z 25 marca 2020 r.

 

zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań

 

w okresie czasowego ograniczenia

 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku

 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, które brzmi:

 

 

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania
 

jednostek systemu oświaty, o których mowa
 

w art. 158 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. –

 

Prawo oświatowe, wyniki postępowania rekrutacyjnego
 

w formie list kandydatów, o których mowa
 

w art. 158 ust. 1 i 3 tej ustawy, podaje się do

 

publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek.

 

 

Lista dzieci zakwalifikowanych do Samorządowego Przedszkola nr 151

 

na rok szkolny 2020/21 ogłoszona została powyżej.

 

 

Rodzice dzieci zakwalifikowanych do Samorządowego Przedszkola nr 151

 

są  zobowiązani do potwierdzenia w formie elektronicznej logując się na

 

konto dziecka (krakow.formico.pl), które uruchomione zstanie od 27.04.2020r.

 

lub przesyłając e-mail do przedszkola na adres

 

przedszkole_nr151@poczta.onet.pl

 

Nie wymagamy żadnego określonego sformułowania.

 

Treść wiadomości ma wskazywać, że rodzic akceptuje wynik rekrutacji

 

i wyraża wolę uczęszczania dziecka np. akceptuję, zgadzam się.

 

w dniach od 27.04. do 8.05.2020 r.

 

w nieprzekraczalnym terminie do 8.05.2020 r

 

do godz.14.00 ze względu na zamknięcie systemu rekrutacyjnego.

 

 

Uwaga !

 

Brak potwierdzenia w tych dniach tj. 27.04-8.05.2020

 

jest jednoznaczne z rezygnacją  przyjęcia dziecka do naszego przedszkola.

                                                     

     Dyrektor przedszkola: Ewa Wilamska

 

 

 

 

Rekrutacja do przedszkola na rok 2020/2021

Terminy przeprowadzadzania postępowania rekrutacyjnego

 

i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021

 

https://portaledukacyjny.krakow.pl/196467,artykul,rekrutacja_do_przedszkoli.html

 

 

 

 

 W trakcie roku szkolnego na wolne miejsca rekrutacji dokonuje 

dyrektor przedszkola zgodnie z przepisami. 

 

 

 
 
 

Ostatnia aktualizacja: 2020-05-22