Napisz do nas: p151@mjo.krakow.pl
Samorządowe Przedszkole nr 151 z oddziałami integracyjnymi w Krakowie
Menu
Strona głowna  /  Rodo
Rodo

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Szanowni Państwo,  zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. administratorem Twoich danych osobowych jest Samorządowe Przedszkole nr 151  z siedzibą w Krakowie i są one podawane w celu realizacji zadań wynikających z działalności przedszkola.

 

 

 Informujemy, że:

  1. Masz prawo w dowolnym momencie wycofać niniejszą zgodę, przy czym jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tejże zgody przed jej wycofaniem.
  2. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres pobytu dziecka w przedszkolu.
  4. Odbiorcą danych osobowych jest Samorządowe Przedszkole nr151 w Krakowie.
  5. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.
  7. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udziału dziecka w działalności przedszkola.
  8. Administrator nie przewiduje profilowania na podstawie Twoich danych osobowych.
  9. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) / art. 9 ust. 2 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), tzn. dane będą przetwarzane na podstawie Twojej zgody.

 

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych Dominik Strzebak – e-mail: inspektor6@mio.krakow.pl

 

I


Ostatnia aktualizacja: 2020-08-05