Napisz do nas: p151@mjo.krakow.pl
Samorządowe Przedszkole nr 151 z oddziałami integracyjnymi w Krakowie
Menu
Strona głowna  /  Projekty edukacyjne
Projekty edukacyjne

W roku szkolnym 2021/2022 w naszym przedszkolu będą realizowane następujące:

  • projekty edukacyjne

 

Ogólnopolski program wychowania dwujęzycznego „Dwujęzyczny Przedszkolak” to innowacyjne rozwiązanie wplatające język angielski do codziennych czynności dziecka w sposób naturalny zapewnia mu równoległe poznawanie dwóch języków.

Dzięki programowi dwujęzyczności codzienne zabawy maluszków i ważne dla nich wydarzenia odbywają się w środowisku angielskojęzycznym. 


 

„Mamo, tato, wolę wodę!” to jeden z najbardziej cenionych programów edukacyjnych w Polsce zainicjowany w 2009 roku przez Żywiec Zdrój w trosce o zdrowy rozwój najmłodszych.

Jego nadrzędnym celem jest wykształcenie u dzieci prawidłowych nawyków żywieniowych ze szczególnym podkreśleniem roli wody w codziennej diecie, a także zwrócenie ich uwagi na zagadnienie ochrony środowiska.


 

,,Szkoła Odkrywców Talentów" to projekt systemowy, którego celem jest opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym. To program oparty na ciekawych, nowatorskich działaniach, które przyczyniają się do odkrywania, wspierania zdolności, zainteresowań oraz uzdolnień dzieci i młodzieży. 

 


 

,,Kubusiowi Przyjaciele Natury” to jeden z największych ogólnopolskich programów edukacyjnych dla przedszkoli  poświęcony tematyce ekologicznej, organizowany przez markę Kubuś.

Jego celem jest proekologiczna edukacja dzieci i zachęcenie je do ruchu już od najmłodszych lat. Akcja objęła swoim zasięgiem już ponad 6,5 miliona dzieci. 

 


Głównym celem Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Zabawa sztuką” jest propagowanie sztuki w korelacji z kompetencjami kluczowymi oraz zgodnie z założeniami pedagogiki freblowskiej.  Dodatkowo to nauczyciele tworzą warunki do twórczej aktywności dzieci w procesie zabawy, wprowadzają dzieci w świat sztuki o charakterze lokalnym, ogólnopolskim, europejskim i światowym, a także zapoznają z wybranymi dziełami i ich twórcami.

 

 


Głównym celem Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Gramy Zmysłami” jest innowacyjne i kreatywne podejście do tematyki rozwijania zmysłów u dzieci. Tworzenie przez nauczycieli odpowiednich warunków do poznawania świata wieloma zmysłami oraz budowania wiedzy na temat integracji sensorycznej. Biorąc udział w projekcie, nauczyciel zobowiązuje się realizować zabawy, zajęcia, bądź tworzyć pomoce dydaktyczne w tematyce danego miesiąca. Ogólne ujęcie problematyki pozwala na realizację projektu w sposób kreatywny, innowacyjny, a poza tym mogący dopasować się do tematyki zajęć w przedszkolu. Pomaga również w dopasowywaniu realizowanych zadań do możliwości wiekowych dzieci.

 


 

Projekt logopedyczny ,,Ładnie mówić chcę,  z Panem Języczkiem bawię się"

 

  • akcje

 

,,Gwiazdka dla zwierzaka". Organizatorem akcji dla Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt jest Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami. Celem akcji jest pomoc dla piesków i kotków ze schroniska poprzez zbiórkę suchej karmy, konserw, posłania, zabawek i przysmaków oraz smyczy, obroży, kagańców, kuwet i misek.Poprzez akcję "Gwiazdka dla zwierzaka" uwrażliwiamy dzieci na los i potrzeby zwierząt.
Uświadamiamy potrzebę pomagania potrzebującym zwierzętom oraz zachęcamy do niesienia im pomocy.


 

,,Pola Nadziei" to ogólnopolska akcja niesienia pomocy podopiecznym hospicjów. Celem prowadzonej akcji jest nie tylko pozyskanie środków finansowych na opiekę dla nad chorymi w ostatnim okresie ich życia, ale również szerzenie idei hospicyjnej oraz uwrażliwienie dzieci i młodzieży na potrzeby osób chorych.


Ostatnia aktualizacja: 2021-11-10