Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Strona głowna  /  BIEDRONKI
BIEDRONKI

"Biedronki"   

  

JAK NAM MINĄŁ POPRZEDNI MIESIĄC? (kliknij w nazwę miesiąca)

STYCZEŃ

GRUDZIEŃ

LISTOPAD 

PAŹDZIERNIK

WRZESIEŃ
 

Styczeń

Tematy :
 1. Zwierzęta są głodne.
 2. Zimo, baw się z nami.
 3. Babcia i dziadek.

 
Zadania wychowawczo – dydaktyczne:
 • Nauka okazywania szacunku wobec innych osób, szczególnie starszych.
 • Zwracanie uwagi dzieci na potrzeby innych
 • Ilustrowanie ruchem różnorodnej muzyki
 • Aktywne uczestniczenie w zabawach słownych
 • Nabywanie zasobu słów i pojęć umożliwiających logiczne porozumiewanie się i skojarzenia.
 • Nabywanie nawyku utrzymywania porządku w swoim otoczeniu
 • Próbowanie kreślenia linii w granicach konturu
 • Dostrzeganie szczegółów na ilustracji, dokonywanie logicznego wyboru.
 • Wykonywanie zadań i kart pracy zgodnie z instrukcją.
 • Poznawanie i wykonywanie nowych technik plastycznych
 •  Odczuwanie dumy i satysfakcji z wykonania zadania.
 •  Twórcze i aktywne współdziałanie w sytuacjach zadaniowych
 •  Próby układania prostych bajek do ilustracji.
 •  Znajomość popularnych bajek, zachęcanie do ich czytania 
i opowiadania w domu.
 • Dostrzeganie i docenianie roli seniorów w życiu każdej rodziny.
 •  Rozmowy wielozdaniowe o babci i dziadku.
 •  Zabawy ortofoniczne w celu poprawnego wymawiania głosek, sylab  i wyrazów.
 
 •  Radosne przygotowania do przedstawienia z okazji Dnia Babci
  i Dziadka
 •  Prowadzenie logicznych i zrozumiałych dialogów, zadawanie pytań.
 •  Konstruowanie prawidłowych wypowiedzi w czasie przeszłym.
 •  Czerpanie radości ze wspólnej zabawy.
 •  Przestrzeganie reguł zgodnej zabawy i Kodeksu Grupowego
 •  Dostosowanie ubioru do pory roku, temperatury i zjawisk pogody.
 •  Wyrabianie uczuć miłości do własnych dziadków.
 

Ostatnia aktualizacja: 2021-02-02