Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Strona głowna  /  SŁONECZKA
SŁONECZKA

      

JAK NAM MINĄŁ OSTATNI MIESIĄC? (kliknij w nazwę miesiąca)

STYCZEŃ ( i Dzień Babci i Dziadka)

GRUDZIEŃ

LISTOPAD

PAŹDZIERNIK

WRZESIEŃ

 
STYCZEŃ
 1. Zwierzęta są głodne
 2. Zimowe zabawy
 3. Babcia i dziadek
Zadania wychowawczo-dydaktyczne:
 • obserwowanie w sposób bezpośredni zmian zachodzących w przyrodzie, zwracanie uwagi na dominującą kolorystykę,
 • oglądanie drzew znajdujących się w bliskim otoczeniu
 • rozumienie sposobów przystosowania zwierząt i roślin do środowiska, w których występują i zmieniających się pór roku,
 • nazywanie członków bliższej i dalszej rodziny,
 • wzajemne okazywanie sobie uczuć przez członków rodziny,
 • dzielenie się swoimi przeżyciami,
 • rozwijanie sprawności całego ciała w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych,
 • nabywanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, np. powtarzanie prostych ruchów innej osoby w czasie zabaw,
 • wskazywanie części ciała i ich nazywanie,
 • słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego,
 • powtarzanie z pamięci krótkich rymowanek, wierszy, piosenek w połączeniu z ruchem,
 • wypowiadanie się prostymi zdaniami,
 • ustalanie kolejności zdarzeń,
 • rozpoznawanie zapisu własnego imienia
 • porządkowanie jednorodnych obiektów w otoczeniu na podstawie różnic występujących między nimi,
 • liczenie palców, przedmiotów, itp.,
 • określanie położenia przedmiotów w przestrzeni
 • poznawanie własnych możliwości przy wykonywaniu różnych czynności, zadań,
 • przestrzeganie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie,
 

Ostatnia aktualizacja: 2021-02-02